2017 yılı Elektrik dağıtım bedelleri

KURUL KARARI

KararNo: 6836-153
Karar Tarihi: 29/12/2016

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/12/2016 tarihli toplantısında; Uşak OSB Tüzel Kişiliğinin; -Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 17nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2017 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin ;

2017_fiyat
olarak onaylanmasına, karar verilmiştir.