bets10casino maxi

 UOSB İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA SİSTEMİitfaiye logo

 *Uşak Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Müdürlüğü 15.04.2006 tarihi itibarı ile yürürlüğe giren İtfaiye Müdürlüğü

     Kuruluş ve Kurallar Yönergesine uygun olarak hizmet vermektedir.

*İtfaiye Müdürlüğümüz 24/48 çalışma sistemiyle 3 vardiya olarak çalışmaktadır.

*İtfaiye Müdürlüğümüzde 6 Adet İtfaiye aracı ve 1 Adet  4 Çeker Hizmet ve Kurtarma aracı mevcuttur.

*İtfaiye Müdürlüğümüzün hizmet alanı Organize Sanayi Bölgesi İçi olup ayrıca şartlar el verdiğinde (Yeterli Araç, Yeterli Personel olduğunda .)Diğer yakın bölgelerde çıkan Yangınlara ve Trafik kazalarına da müdahale etmektedir.

*Organize içerisindeki işletmelerin yangın eğitimleri ve tatbikatları müdürlüğümüzce yapılmaktadır.

*Yine Organize Sanayi Bölgesi İş yerlerinde çıkan her türlü yangının yangın raporları, yangın tedbiri raporları müdürlüğümüzce verilmektedir.

*Yangın sonrası yangının çıkış sebebi ile raporlandırma çalışmalarında yangına maruz kalan iş yeri, ilgili sigorta şirketi ve itfaiye üçgeninde reel ve teknik çalışmaları gerçekleştirerek olayı sonuçlandırır.

*Organize Sanayi Bölgesinde yeni kurulmakta olan iş yerlerinin talepleri halinde seyyar ve sabit yangın söndürme sistemlerinin kurulumu konusunda danışmanlık hizmeti yürütülmektedir.

*İtfaiye Teşkilatının iş yeri yangınlarına en kısa sürede etkin bir şekilde müdahalesi için OSB içi hidrant, deveboynu ve acil dolum istasyonlarının yapım ve kuruluşunda öncülük etmektedir.

*Sanayi yangınlarındaki zaman mefhumunun önemi bilincinde olarak yangınlara en kısa sürede müdahale edebilmek için ulaşım planları hazırlar tatbikatlarını yapar ayrıca konusu ile ilgili teknolojiyi takip ederek araç gereç yönünden yenilenmektedir.

* OSB içindeki iş yerlerinin Fabrika içi ve dışındaki yangına sebep olacak, eksikleri tespit edilerek iş yerleri uyarılmaktadır.

*İtfaiye Teşkilatı can ve mal güvenliğini koruyabilme adına her gün (Pazar Hariç) sabahları spor ve eğitim çalışmalarını sürdürmektedir.

*Belediye sorumluluk bölgelerin de çıkan büyük yangınlara Belediye Başkanlığının talebi üzerine müdürlüğümüzden araç takviyesi yapılır. İhtiyaç halinde Uşak İtfaiyesinden gerekli araç takviyesi istenir.

*Resmi elbise ve koruyucu ekipmanlar miada bakılmadan ihtiyaç halinde alınır.

*Araç bakımları ve temizliği ile küçük arızalar personel tarafından giderilirken ciddi boyutlu arızalar dışarıda yaptırılmaktadır.

*İtfaiye araçlarımızın yakıtları Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi tarafından karşılanır.

*Büyük yangınlarda personel izinli olmasına rağmen yangına katılmak zorundadır.

*İtfaiye teşkilatı yangınların söndürülmesi dışında kuruluş ve kurallar yönergesinde yer alan tali hizmetleri yerine getirir.

*Personel alımları itfaiye müdürlüğünce itfaiye personeli şartları tutan adaylar arasından seçilerek yönetim kurulunca onaylanarak göreve alınırlar.

*İtfaiye Teşkilatı yangınların söndürülmesi dışında sel baskını, fırtına, deprem, toprak kayması ve iş kazalarıyla trafik kazalarına müdahale etmektedir.

*Personelin ihtiyacı olan kahvaltı, yemek çay servisleri personel tarafından gerçekleştirilir.

*Bina bakım ve temizliği ile araçların bakım ve temizliği personelimiz tarafından yapılmaktadır.

*Koruyucu meblusat ve elbiselerle yatakhane çamaşırları personel tarafından yıkanır.

*İtfaiye binasının boya badana sıva tamirat işlemleri itfaiye personeli tarafından yapılmaktadır.

*İtfaiye Müdürlüğümüz Türkiye Genel İstatistiklerinde kullanılmak üzere Acil Afet İl Müdürlüğüne ve OSBÜK’e istenilmesi halinde yangın ve kazaların rakamsal bilgilerini verir.

*İtfaiye Teşkilatımız ayrıca kanal açma, merdivenli ve sepetli araç hizmeti ile çim sulama, yol yıkama ve su verme işlemlerini Yönetim Kurulunca belirlenen ücret karşılığındaki fiş keserek bu görevleri yapar.

*İtfaiye Müdürlüğümüz bu görevlerin haricinde Bölge Özel Güvenlik teşkilatının (AGS Güvenlik)müdürlüğünü. Ayrıca her yıl tertiplenen Futbol Turnuvalarının yönetim kurulunun talebi üzerine Koordinatörlüğünü yapar.

*İtfaiye Teşkilatımızın yazışmaları günlük ve zimmetli olarak gerçekleştirilir.

*İtfaiye Teşkilatımızın Bina Müştemilatı, araç ve gereçlerle tüm malzemelerin kullanımı ve yapılacak çalışmalar talimat levhaları ile belirlenmiş olup bu kurallar çerçevesinde gerçekleştirilir.

*Ayrıca İtfaiye hizmetlerimiz yangın söndürme ve trafik kazaları ile diğer tali görevlerde müdürlüğümüz tarafından belirlenen ve yazıma dökülerek talimatname haline getirilmiş kurallara uygun olarak gerçekleştirilir.

telefon_birimler_2Harun GÖZAYDIN  / İtfaiye Müdürü -Dahili:110

0530 434 58 22