bets10casino maxi

bilgi _islem_webBilgi İşlem Biriminin Görev Yetki Sorumlulukları

1) Bilişim teknolojisindeki gelişmelere uygun olarak daha etkin ve verimli bilgi, belge ve iş akışı düzenini kurmak, buna yönelik yazılımları üretmek veya sağlamak.

2) Müdürlüğün bilgi işlem sisteminin donanım alt yapısını kurmak, işletmek, bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak.

3) E-posta, elektronik ağ vb. kurumsal sunucu sistemlerinin kurulum, yönetim ve güvenliğini sağlamak, kullanıcı hesaplarını, yerel alan ağı, geniş alan ağı ve internet erişim politikalarını yönetmek.

4) Kurumun istediği verileri toplamak ve Kuruma göndermek.

5) Müdür ve müdür yardımcısının verdiği diğer görevleri yapmak.

6) İnternet hatlarının hızlı ve sürekli çalışır halde tutulmasını sağlamak,

7) Bilgisayar ve server’da bulunan bilgileri sürekli yedeklemek,

8) Hassas ve riskli görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek,

9) Yazılımların ve kullanılan bilgisayarların tehlikeli virüslerden etkilenmemesi için uygun programları
araştırarak satın alınmasını sağlamak.uosb bilgi islem

telefon_birimler_2Ozan KÜÇÜKMAVİ

BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU – Dahili: 210

0534 353 11 89