bets10casino maxi

ModelHarita Bölümü tarafından,

 • Bölgemiz Sınırları içerisinde sayısal haritaların yapımı ve güncelleştirilmesi
 • İmar uygulamalarına ilişkin çalışmalar (ifraz, tevhit,parselasyon)
 • İmar uygulamalarına esas teşkil edecek olan etüd çalışmaları,
 • Bölgemizin genişleme programlarını gerçekleştirmek için kamulaştırma haritalarının hazırlanması,
 • Cadde ve parsellerin numara ve isimlendirme,adres bilgilerinin belirlenmesi,
 • Yönetim kurulu gündeminde birimimizle ilgili konular hakkında bilgi,belge ve raporların hazırlanması
 • Parsel ve inşaat sınırlarının aplikasyonu,
 • Su basman kotunun verilmesi
 • İmar durum belgesi (imar çapı) verilmesi
 • Altyapı ve imar anlaşmalarının yapılması
 • Parsel tahsis belgesinin verilmesi.
 • Tapu muamelelerinin gerçekleştirilmesi

Hizmetleri verilmektedir.

telefon_birimler_2