bets10casino maxi

İnşaata Başlamadan Önce Yapılacak İşlemler;

  • İnşaata başlamadan önce istenilen evraklarla Bölge Müdürlüğüne müracaat edilerek Yapı Ruhsatı Alınması gerekmektedir. Yapı Ruhsatı alınmadan başlanan inşaatlar kaçak yapı muamelesi görmektedir. ( 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 184. maddesi 1.fıkrasında “Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptıran kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” Denilmektedir. Bu nedenle sanayicilerimizin mağdur olmamaları için Yapı Ruhsatınıinsaat_1 alarak İnşaata başlamaları gerekmektedir)
  • Yapı Ruhsatı almak için dilekçe ekinde projeler ve diğer evraklarla birlikte Bölge Müdürlüğümüze başvurulması gereklidir.
  • Yapı Ruhsatı alınarak bu ruhsat ve eki olan projelere uygun inşaat yapılmalıdır
  • Verilen bu ruhsatların süresi 3 yıldır.
  • 3 yıl içinde bitmeyen inşaatlar için yeniden Yapı Ruhsatı alınması gereklidir.

İnşaat Bittikten Sonra Yapılacak İşlemler;

  • İnşaat bittikten sonra Yapı Ruhsatının süresi dolmadan Yapı Kullanma İzin Belgesi (Mesken Ruhsatı) alınması gerekir.
  • Yapı Kullanma İzin Belgesi (Mesken Ruhsatı) için Bölge Müdürlüğümüze istenilen evraklar ile başvurulur.
  • Yapılan başvuru üzerine bölgemizin teknik elemanları tarafından projelere uygun inşaat yapılıp yapılmadığının kontrolünün ardında uygun görülmesi halinde Yapı Kullanma İzin Belgesi (Mesken Ruhsatı) verilir.

 

telefon_birimler_2Ramazan ALPAN

0542 810 62 72